Bí Quyết thành công tiệm Nails: Thợ giỏi, tiệm đẹp chưa đủ; Phải có chiến thuật Online Marketing nửa.

Thời đại Smart Phone, 100 người thì 90 người Go Online. Nếu tiệm không có mặt Online, không có nhiều Good Reviews và Rating cao, lại không có một chiến thuật quảng cáo hùng hậu trên Facebook, sao trả lương thợ, trả bills nổi đây anh chị? Ngồi “cầu Trời khấn Phật” thì không đông khách được.

Summit Marketing Agency mang Good Reviews đến tiệm hàng tháng, Rating cao lên, mang tiệm lên trang nhất của Google Search Engine; Đặc biệt, dịch vụ Facebook Marketing “Độc Nhất Vô Nhị” sẽ mang tiệm lên hàng top trong vùng.

Chúng tôi sẽ tặng free 10 phút phân tích tình hình tiệm. Super Quality and Exceptional Service

Xin để lại tên họ, số phone, email, và tên tiệm, Summit Marketing Agency sẽ gọi lại ngay.

Hot Line: (832) 674-8061

BUSINESS SLOW?

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Call Now